RemoveAds

Křížovka 24022013

„Chlapečku," povídá na ulici cizí paní malému klukovi, „jak to, že kouříš! Co by tomu řekla maminka, kdyby vědela, že už kouříš?“ – „A co by tomu řekl váš manžel,“ povída uštěpačně kluk, „kdyby vědel, že zastavujete na ulici cizí …tajenka?!“

Křížovkářský
ráj
DIVÁK PŘIHLÍŽEJÍCÍ HŘE A ZASAHUJÍCÍ DO NÍ RADAMI
OFOUKNOUT
FR. DEPARTMENT
NÁZEV HLÁSKY Š
TAJENKA 2.DÍL
KIPLINGŮV VLK
VELKÁ KOLA
DOMÁCKY IVO
STYL HUDBY
POMŮCKY: MÍCHA,RA, OTT,LOT, MEZON.
KAROSOVANÉ JEDNOSTOPÉ MOTOROVÉ VOZIDLO
TAJENKA 1.DÍL
MÍT STÁLE NA ZŘETELI
INDIÁN Z JIHOZÁPADNÍ USA
CITOSLOVCE ÚDIVU
ROZNĚCOVAT
OPÉKAT NA OLEJI
AFRICKÝ VELETOK
NESTABILNÍ ELEM. ČÁSTICE
ZÁKAZNÍK
POSTAVA OPERY: PRODANÁ NEVĚSTA
AVANTÝRA
OBDIV
NÁZEV HLÁSKY
ALEURIT /HORNINA/
TAJENKA 3.DÍL
CÍRKEVNÍ HODNOSTÁŘ
LEHKÝ DOTEK MÍČE
SAZENICE
BAŽANT LESKLÝ
BABYLÓNSKÁ BOHYNĚ
PŘÍRUČNÍ TISKAŘSKÝ STROJ
ZÁSTUPCE VOLIČŮ
Křížovkářský
ráj
SLOVEN. MĚSTO
ZDUPAT /ŘÍD./
DĚTSKÝ POZDRAV
VLNĚNÁ LÁTKA
KLINKAT
ČESKÝ PRÁVNÍK 19.STOL
ANGL. SKLUZAVKA
KONAT
JUBILEJNÍ
ANGL. NEBO
ČÁST MOLEKULY
STAROŘÍMSKÝ ÚŘEDNÍK
MĚKKÉ KOVY
POTOM
ŠACHOVÉ ZAKONČENÍ
ŘÁD SAVCU
POPĚVEK
ZN. PĚNY DO KOUPELE
SMĚNKA
TĚLOCVIK
POUZE (NÁŘ.)
Unsufficient? Choose a different crossword: A joke (20)