Křížovkářský ráj

Vadí Vám reklamy? Staňte se členem křížovkářského klubu.

KLUB OSMISMĚRKA 19062017

Motto: Je snažší získat odpuštění, …tajenka má 11 písmen.

PTSONEŽOMYV
AENOVEZOŽLI
ETROFZLEVAL
TESLRDOYDOO
KAOIAYSRDKK
OODPUŠTĚNÍI
LDAAVRNMLÍN
OLNNNKTOILK
ŠIIEAVKLAKA
AVODVONHAÍA
TALÍSAZÚŽIT
ALTRUISTA DANIO FORTE KLAKA KOALY LIPAN LODĚNKA LOKTE NIKOLI NOREK ODLIV PERLAŠ RYTMIKA SOKOLÍK ŠLAPADLO ÚHLOMĚRY VDOVA VNADA VYMOŽENOST VZORNÍK ZASÍLAT ZLEVA ZLOST ZÚŽIT