Křížovkářský ráj

Vadí Vám reklamy? Staňte se členem křížovkářského klubu.

křížovka 11082021

Citát: „Česko je ohromně podnikavá země. Jen …tajenka.“
Constantin Norbert Kinský

Křížovkářský
ráj
JEDNOTKA CHŮZE
MATEMATICKÁ ZKRATKA
INIC. ZÁTOPKA
TEXTILNÍ DĚLNÍK
TAJENKA 1.DÍL
SMĚNEČNÉ RUČENÍ
PROKLETÍ
POLOVIČNÍ ROZKMIT U KYVADLA
KOUŘ Z CIGARET
Křížovkářský
ráj
ZÁPADOČESKÉ MĚSTO
TAJENKA 2.DÍL
ANGL. PES
CITOSLOVCE ZVUKU TRUBKY
DRUH PAPOUŠKA
VESLO NEPÁROVÉ
POČÍTAČOVÝ ODBORNÍK (SLANG.)
ÚSTNÍ VODA
KRUH
SLUNEČNÍK
DOSLOVNÝ PŘEKLAD
TEL. SPOL. HAITI
OPATŘENA OBUVÍ
Křížovkářský
ráj
ZVUK TROUBENÍ TRUBKY
SNOBSKÝ ČLOVĚK
ZÁPASNÍK S BÝKY
DAREBÁK
SNĚMOVNA LIDU
NÁRODNÍ HOKEJOVÁ LIGA /ZKR. /
ŘIŤ
KOČÁR
CITOSL. PLAŠENÍ
OBNAŽENĚ
OLYMPIJSKÉ HRY
OZNAČENÍ DRUHU VLAKŮ
ZN. MĚDI
VRHATI SLINY
OČNÍ LÉKAŘI (HOVOR.)
ŠPITNUTÍ
JMÉNO ZPĚVÁKA MLÁDKA
NIČEMOVÉ
DOMÁCKY LEONA
CRKOT
Křížovkářský
ráj
KOČKOVITÁ ŠELMA
EDWARD
TAJENKA 3.DÍL
VESNICE
ANGL. MUŽSKÉ JMÉNO
MYTOLOGICKÝ KRASAVEC
TVÁŘECÍ STROJE
CIZÍ VÝROBCE AUDIOKAZET
DELFÍN
SLOVENSKY 'KMENY'
ZNAČKA SIRUPŮ
HRÁTI
BA I
LESK PŘITAŽLIVOST, PŮSOBIVOST
ZN. VÝTAHŮ
MALÝ ROH
JEHLIČNANY