Křížovkářský ráj

Vadí Vám reklamy? Staňte se členem křížovkářského klubu.

křížovka 12092022

„Pepíčku," zlobí se učitelka, „Pročpak jsi přišel pozdě do školy?“ „Protože jedna paní ztratila tisícikorunu.“ „A tys jí pomáhal hledat, viď?“ „Ne," zašklebí se klučina. „…Tajenka!“

Křížovkářský
ráj
POHYB SEM A TAM
DRUH RYBY PODOBNÉ KAPRU
INIC. HER. CHÝLKOVÉ
JEDNOTKA PRÁCE- TEPLA
TAJENKA 3.DÍL
TĚŽKÝ ÚDĚL
OBLÍBENEC ŠTĚSTĚNY
MÍCHACÍ STROJE
POHÁDKOVÝ PES
Křížovkářský
ráj
VRAŽDA (ZAST)
TAJENKA 1.DÍL
EVROPAN
TAK (MORAV.)
CVIK
NÁSOSKA K OCHUTNÁVÁNÍ VÍNA
VYKONÁVAT ODPLATU ZA SPÁCHANÝ ČIN
KOKOSOVÁ TYČINKA
ČESKÝ ZPĚVÁK
OPUCHLINA
MOŘSKÝ ŽIVOČICH
SLEPIČÍ SLABIKA
BOJOVNÁ NÁLADA
ČÁST OBLEČENÍ
SAMICE
KÓD LET. SPOL. DELTA AIR LINES
HLASITÝ TÓN
OSVĚDČ. O TECHN. PRŮKAZU
TAJENKA 4.DÍL
LARVA ŠKODLIVÉHO HMYZU
Křížovkářský
ráj
LIMONÁDOVÝ PISTOLNÍK
A TAK DÁLE (ZKR.)
CHEMICKÁ PŘÍPONA 1.
NOTA BENE
TŘEBAŽE
POVZDECH
DUŠNOST
BITKY
ŽENA Z BELFASTU
BUŠITI
NEMOCEN
KARPATSKÝ PRŮSMYK
0,1M
BŮH (ZANGL.)
BEZ BOT
ROZHLASOVÁ ZKR. (DLOUHÉ VLNY)
STARŠÍ NÁZEV THAJSKA
Křížovkářský
ráj
CITOSLOVCE POCHOPENÍ
PŘEDLOŽKA
TAJENKA 2.DÍL
TROCHU
ČERNÁ HOŘČICE
ČÁROVÝ KÓD ZKR.
A TAK /ŘID. /
NÁRODNÍ ALK. NÁPOJ V JV-NÍ EVROPĚ
ZNAČKA KILOTUNY
PORÁŽKY DOBYTKA
ŽENSKÉ JMÉNO (7.8.)
OPRATI
HEBREJSKY JE TO PRAVDA!