Křížovkářský ráj

Vadí Vám reklamy? Staňte se členem křížovkářského klubu.

křížovka 21022024

  • „Tati, co je to ironie?“
  • „Že …tajenka, ale na všechny blbé otázky ti musím odpovídat já.“

Křížovkářský
ráj
ODĚV
EKOLOGICKÝ HOV.
POŽÁRNÍ OCHRANA
KDO NĚCO TRHÁ
TAJENKA 1.DÍL
STAROČESKY OTEC
TIŠE
PŘESNĚ
OZNAČENÍ KRÁTKÉ ZPRÁVY NA MOBILU
Křížovkářský
ráj
VEŘEJNÁ BEZPEČNOST /ZKR. /
TAJENKA 3.DÍL
STOVKA
NEJVYŠŠÍ KARTA
CITOSL. PLAŠENÍ
JEV, KDY SE KAPALINA MĚNÍ V PÁRU
ZNAČKA SIRUPŮ
POČITKY
ZADNÍ ČÁST KRKU
NEJMLADŠÍ ÚTVAR PRVOHOR
LIBÉRIJSKÉ ÚZEMÍ
POSCHODÍ
ANGL. NE
Křížovkářský
ráj
SLEPIČÍ SLABIKA
HODNĚ
DRUH OCELI (LID)
PRO FORMU
PRIMÁTOR MĚSTA PRAHY
UKAZOVACÍ ZÁJMENO
EVROPAN
KILOBYTE
ANGL. LABORATOR
NEJSPODNĚJŠÍ ČÁST VYVÝŠENINY
OPICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD /ZKR. /
ZN. RHENIA
NÁZEV HLÁSKY V
TEN I ONEN
ZABAVENÍ
BÁSEŇ
OCELOVÉ LANKO V OHEBNÉ TRUBICI
NÁZEV HLÁSKY Š
BERANÍ MASO PEČENÉ NA ROŽNI
VŠADE
TAJENKA 2.DÍL
ODRŮDA BRAMBOR
Křížovkářský
ráj
ODPLATA
SLOVEN. VE
ANGL. TVOJE
DRUHÁ TRÁVA NA LUKÁCH
KÓD NĚMECKA
ZAŘÍZENÍ K OBSLUZE PC
DVOJICE (KNIŽ.)
PŘÍBUZNÝ
VÝROBCE ELEKTRONIKY
ZÁRODEK NEMOCI
TAJENKA 4.DÍL
VÁNEK
MOJE
TÍMTO SMĚREM
VYDÁNÍ
ACETYLÉN
ČELNÍ POHLED