Křížovkářský ráj

Vadí Vám reklamy? Staňte se členem křížovkářského klubu.

křížovka 11042024

„Ahoj, co děláš?“ „Nic.“ „A je to těžké?“ „No, těžké ani ne. …Tajenka.“

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Vodorovné legendy

A VESELKA, LACHTANI HŘIVNATÍ, TÁBOR
B NAPOŘÁD /HOVOR./, DRUH MODERNÍHO TANCE, CHYTÁNÍ ZVĚŘE, ČTVRTOHORNÍ GEOLOGICKÁ VRSTVA
C TAJENKA 1.DÍL, TYP TELEVIZNÍ OBRAZOVKY, NEALKOHOLICKÝ NÁPOJ
D ČÁST TLUSTÉHO STŘEVA, LUMP, VYPLŇOVAT
E DRUH LITERÁRNÍHO DÍLA, MUŽSKÉ JMÉNO, ANGLICKY SILNICE (MN.Č.)
F GYMNASTICKÁ POMŮCKA, ELEMENTÁRNÍ ČÁSTICE (MN.Č.), ODPOVĚĎ
G PLIVAT, TAJENKA 2.DÍL
H KTERÝKOLI; KDOKOLI, ÁRIE DROBNÁ MALÁ, VÝKLENEK VE ZDI
I BIOLOGICKÉ STANOVIŠTĚ, MÍRNÝ ÚDER, LET VZDUCHEM PO ODRAZU

Svislé legendy

1 BUFET S RYCHLÝM OBČERSTVENÍM, PRÁVO VOLBY
2 OBYVATEL BELGIE, KULATÁ STŘELA
3 AFÉLIUM, ČÁST VELKÉ BRITÁNIE
4 NEPODAJNĚ, HUČENÍ
5 CITOSLOVCE ODPORU, PROČ, KYSLIČNÍK HLINATÝ
6 SOMÁLSKÁ STUDNA, CITOSLOVCE BAFNUTÍ, ODHAD VÝSLEDKU
7 AMBOCEPTOR, STŘEŠNÍ SVOD
8 ŽENSKÉ JMÉNO (6.2.), JAPON.SÍDLO NA OSTROVĚ HOKKAIDÓ
9 ARABSKÝ SULTANÁT, OSVĚŽUJÍCÍ CHININOVÝ NÁPOJ
10 CARBO, NĚMECKY STRÝC
11 OPAK DNE, SLONÍ ZUBY, NĚMECKÉ ŽENSKÉ JMÉNO
12 OBYVATEL INDIE, PŘEDLOŽKA, HUDEBNÍ ŽÁNR
13 SMYČCOVÝ HUDEBNÍ NÁSTROJ, ZUB (ODBORNĚ)
14 ŽIRAFA Z PLACHTOVA ROMÁNU, VPÁD
15 DÍTĚ HOVOR., DÍTĚ
16 OHRADA, RYCHLE PEČENÝ PLÁTEK MASA
Nevyhovuje? Vyberte si jiné luštění: Klasická křížovka (1242)