Křížovkářský ráj

Vadí Vám reklamy? Staňte se členem křížovkářského klubu.

křížovka 12042024

Baví se dva policajti a dívají se na letadlo a jeden se ptá druhého: „Myslíš, že je to letadlo civilní nebo vládní?“ „To bude civilní, …tajenka.“

Křížovkářský
ráj
HÁJOVÁ BYLINA
UKAZOVACÍ ZÁJMENO
\"TUZEMÁK\"
SÍDLO V OKRESE BLANSKO
TAJENKA 2.DÍL
EINSTEINOVY INICIÁLY
DAREBA
ROZUMNĚ
OTÁZKA NA ČAS
Křížovkářský
ráj
MÍSTNOST PRO KONĚ
TAJENKA 1.DÍL
NÁZEV ZNAČKY DRASLÍKU
ADÉLA DOMÁCKY
SVĚTOZNÁMÁ HOUSLISTKA
OPATŘIT ODĚVEM
DUŽNATÝ PLOD
LEHCE
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ
VADA SKLA PŘI TAVENÍ
PROTO
OKUJE PŘI KOVÁNÍ
PLEVEL
DOMÁCKY ALENA
BARVÍNEK /ZAST. /
LESNÍ PLODY
CITOSLOVCE PŘEKVAPENÍ
POPLATEK ZA MOST
UŘKNUTÍ
MNOU; MNĚ; MI
ALKOHOLICKÝ
Křížovkářský
ráj
PODVOJNOST
SLOVENSKY 'KMENY'
TAJENKA 3.DÍL
POČÍTAČOVÝ TABLET
NÁŠ BÁSNÍK
SMĚS MĚDI A ZINKU
TAM (LAT.)
RYBA
GÓL (ŘÍDCE)
NADÁVAT
LÍH
JMÉNO PROZAIKA PAVLA
TRHAT
Křížovkářský
ráj
OSOBNÍ ZÁJMENO
A TAK DÁLE (ZKR.)
SLOVENSKY \"100 M2\"
OBYDLÍ VČEL (MN. Č.)
PŘEDLOŽKA S 2.PÁDEM
SLOVEN. OTÁZKA U SÁZKY
A TAK /ŘID. /
VÝTVOR
PODNIK V ROUSÍNOVĚ
ZN. OSMIA
NADPIS
PÍSMENO A
TERÉNNÍ AUTOMOBILY
HRAČKY (ANGL.)