img
françaisencens
españolincienso
slovenskykadidlo
englishincense
deutchWeihrauchkessel
по-ру́сскиладан
českykadidlo
polskikadzidło