Křížovkářský ráj

Vadí Vám reklamy? Staňte se členem křížovkářského klubu.

křížovka 14092018

„Pane veliteli, všechny vaše příkazy jsem vyplnil.” „Ale já jsem vám nic nepřikázal.” „…Tajenka.”

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Vodorovné legendy

A MODRÁ BARVA, HLUBOKÁ ORBA BEZ PODMÍTKY, NA POVRCHU OSCHNOUT
B BLB, SEN, NÁSADY K SEKYRKÁM (NÁŘEČ.)
C TAJENKA 1.DÍL, ZDROJ
D DÁVAT (ŘIDČEJI), DRUH ŠROUBU, CITOSLOVCE FACKY
E OBAL NA LÉČIVA ZE ŽELATINY, KALHOTKY DÁMSKÉ SPODNÍ, BARVA NA KRYTÍ ŠEDIN
F TROPICKÝ LES, JMÉNO POLITIKA ŠARONA, DOMÁCKY SVATAVA
G ŘÍMSKY 2, TAJENKA 2.DÍL
H ZNAČKA KILOTUNY, GYMNASTICKÁ POMŮCKA, UDĚLAT, HLAS VRÁNY
I ZNAČKA SIRUPŮ, ZADNÍ ČÁST PLAVIDLA NAD ZÁĎOVÝM KORMIDLEM, TROPICKÝ KEŘ, ČESKÝ PRÁVNÍK 19.STOL

Svislé legendy

1 HLAVNÍ MĚSTO BĚLORUSKA (BELARUS), BARVA V KARTÁCH
2 ODHADEM, DROŽKÁŘSKÁ ZAKÁZKA
3 ŠÍLENÝ, ZVĚTRALÉ PIVO
4 ČÁST GRILU, MDLO
5 JMÉNO PROZAIKA PAVLA, DOMÁCKY ALEXEJ, INIC. AMER.HERCE REDFORDA
6 STANICE TECHNICKÉ KONTROLY, ZÁSEKY, KONEC
7 ŽIVIT MATEŘSKÝM MLÉKEM, DOMÁCKY ANNA
8 JEDOVÁ KAŠE, RISKOVÁNÍ
9 OHBÍ (ZAST.), BEZVÝZNAMNÁ OSOBA
10 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ (ZKR.), ROD
11 OSVĚDČ. O TECHN. PRŮKAZU, SŮL (LÉKOPISNĚ), BASKICKY A
12 OBZVLÁŠŤ (ZAST.OB.), TIŠÍCÍ CITOSLOVCE, ŘÍMSKÝMI ČÍSLICEMI 504
13 OŽEHY, SLOVNÍ SPOJENÍ
14 SHAKESPEARŮV HRDINA, ALKOHOLICKÝ
15 STAROŘECKÝ BŮH VÁLKY, ZAČÁTEK ZÁVODU
16 OBRNĚNÉ VOZIDLO, MÍCHANÝ POKRM
Nevyhovuje? Vyberte si jiné luštění: Klasická křížovka (666)