Křížovkářský ráj

Vadí Vám reklamy? Staňte se členem křížovkářského klubu.

výherní luštění-křížovka 10102018

Vychází svatba z kostela a najednou uvidí na zemi žebráka. Nevěsta pošeptá svému manželovi: „Vhoď mu něco do klobouku, …tajenka.“

POZOR SOUTĚŽ!! Pokud se chcete soutěže účastnit klikněte prosím nejprve na tlačítko Přihlásit se.

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Vodorovné legendy

A VEDRO, TĚLOCVIK, POUZE (NÁŘ.), ŘÍMSKY 495
B LOJZA, UKAZOVACÍ ZÁJMENO, HOLUBÍ PLEMENO, FIREMNÍ SYMBOL, POPĚVEK
C TAJENKA 1.DÍL, BOHYNĚ ŽÁRLIVOSTI, SKRÝŠ, POLNÍ MÍRA
D CITOSLOVCE ÚDIVU, POVĚST, ŽENA PERÓNOVA, VÝDAJ
E KÓD NĚM.MARKY, SYSTÉM VIDEA, DILUVIÁLNÍ TLUSTOKOŽEC, OTLAČENINA
F PROSPĚCHÁŘ (NÁŘ.), ČI, CIZÍ ŽENSKÉ JMÉNO (1.6.)
G MLÁDĚ RAKA, TAJENKA 2.DÍL
H KOPIE, STÁT V USA, SLOH, CITOSL. KONEJŠENÍ
I UKAZOVACÍ ZÁJMENO, BONBÓN PLNĚNÝ, DIPLOMATICKÉ POSLÁNÍ, HODNĚ (EXPR.)

Svislé legendy

1 ONYCHIE, KOVOVÝ ODPAD
2 STROMOŘADÍ, KAPITÁN SPORT. TÝMU /HOVOR./
3 SETNINA, VYMOČIT SE
4 KOVOVÝ PRVEK, VELKÁ BRITÁNIE /ZKR./, ZISK BODU PŘÍMO Z PODÁNÍ
5 ŘADOVÁ ČÍSLOVKA, ČÁST TĚLA VELBLOUDA, CITOSLOVCE ULEHČENÍ
6 POVEL KOČÍHO, JUBILEJNÍ, ZDE
7 PONĚTÍ, ČLEN KOČOVNÉHO KMENE
8 NEHEZKÝ ČLOVĚK, NEOBLEČENÉ
9 PRACOVATI S RÝČEM, JMÉNO HERCE GIBSONA, SVAZ MLADÝCH
10 ROZKLÁDAT SE TLENÍM /HOVOR./, ZMENŠITI OBJEM
11 MĚKKÁ SVRŠKOVÁ USEŇ, SOMÁLSKÁ STUDNA, VÝBĚŽEK PEVNINY DO MOŘE
12 EVROPAN, SOLMIZAČNÍ SLABIKA, ANGL.SILNÉ SVĚTLÉ PIVO
13 AFRICKÝ STÁT, ŽENSKÉ JMÉNO (26.7.)
14 MEX.FILM (L.MANDOKI), CO NEVIDĚT
15 POROST NA HLAVĚ, BOJIŠTĚ GLADIÁTORŮ
16 JMÉNO ROLINSOVÉ, LOUŽE

Pomůcka

ALE, MOTEL
Nevyhovuje? Vyberte si jiné luštění: Klasická křížovka (489) Soutěžní luštění (23)