Křížovkářský ráj

Vadí Vám reklamy? Staňte se členem křížovkářského klubu.

křížovka 16102018

Občan: „Promiňte, ale kde jsou informace?“ Úředník: „…Tajenka.“

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Vodorovné legendy

A BOHOSLOVEC KATOLICKÝ /ZAST./, DOKAP, FENA
B NETEČNOST, RYBÁŘSKÁ POTŘEBA, ČÁST VOZŮ, HLAS
C TAJENKA 1.DÍL, ZKR.INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O ODPADECH
D DESKA NA ZLOMENINU, ZAČÁTEK ZÁVODU, HANOBIT
E LYRICKÝ BÁSNÍK, DŘEVĚNÁ STAVBA, MUŽSKÉ JMÉNO (17.4.)
F MILOSTNÁ DOBRODRUŽSTVÍ, DRUH PERZIÁNU, RESTITUCE
G KOPEC HLÍNY, TAJENKA 2.DÍL
H ŠVÉD.SÍDLO, VELKÁ ROLE, MUŽSKÉ JMÉNO (21.6.), VŘÍDEK NA SLIZNICI JAZYKA
I SLONÍ ZUB, OBLOUK (NÁŘ. ,ZAST.), ZAKLENÍ, OZNAČENÍ KRÁTKÉ ZPRÁVY NA MOBILU

Svislé legendy

1 STROJ NA KONEČNOU ÚPRAVU NĚKTERÝCH TKANIN TLAKEM, ŠOSATÝ KABÁT
2 VÝZVY, MLÁDĚ LOSA
3 PROGRAMOVACÍ JAZYK, SOUPEŘ
4 SLED, EVROPSKÝ STÁT
5 SERIÁL. POSTAVA KUTIL ???, ČIN, JEDNÁNÍ, KANAD.ŘEKA
6 EARUGO, HLAS HADA, PEKAŘSKÁ DESKA
7 DVOJZPĚVY, ČLOVĚK (PLURÁL)
8 ODSTŘEL, SLOVEN.JINAK
9 MÍRA ÚČINKU ROZTOKU, PODOBIZNA ZPŘEDU
10 KYSELÁ POCHUTINA, VZDĚLÁVACÍ ÚSTAV
11 KARETNÍ BARVA, PŘEDLOŽKA, 365 DNŮ
12 TĚLNÍ VÝMĚŠEK, REVERZ, RUSKY SVĚT
13 LYŽAŘSKÁ DISCIPLÍNA, AMER.INSTITUCE PRO VÝZKUM VESMÍRU
14 PATŘÍCÍ IVĚ, OHON
15 NĚCO, PATŘÍCÍ KRÁLŮM ZVÍŘAT, ZN.FERMIA
16 ČLOVĚK ZE VZDÁLENÝCH KRAJIN, ZAMĚSTNÁNÍ, CITOSLOVCE OPOVRŽENÍ
Nevyhovuje? Vyberte si jiné luštění: Klasická křížovka (706)