Křížovkářský ráj

Vadí Vám reklamy? Staňte se členem křížovkářského klubu.

křížovka 05112018

V nemocnici na jednotce intenzívní péče leží starší muž. Přijde ho navštívit krásná, atraktivní manželka. Muž začne skrz kyslíkovou masku chroptět: „Všecko jsem ti odkázal, vilu, chatu, auto, tak mi, prosím tě, …tajenka…"

Křížovkářský
ráj
ŠKOLNÍ SNAŽIVEC
ODHAD VÝSLEDKU
NÁZEV HLÁSKY L
KOČKA (EXPR.)
TAJENKA 2.DÍL
PĚSTOVAT LEN
RAZÍTKO
DŮLNÍ PODPĚRY NADLOŽÍ
ČÁST VĚTVE ZAROSTLÁ DO DŘEVA
Křížovkářský
ráj
CITOSL. PLAŠENÍ
TAJENKA 1.DÍL
ŽACÍ NÁSTROJ
OSOBNÍ ZÁJMENO
STANNUM SN
INC. HERCE TŘÍSKY
ZMĚNIT POLOHU
PROGRAMOVACÍ JAZYK
NÁŠ MALÍŘ 18.STOL
HOSTINEC
ZNAČKA KILOTUNY
UKAZOVACÍ ZÁJMENO
KŮŇ (BASN)
BUCLATÝ /ZAST. /
Křížovkářský
ráj
ITALSKY ANO
HROMADNÉ ODESLÁNÍ OBYVATEL
ZN. TELLURU
TROKY S MALTOU /LID. /
ŘÍMSKY 1501
ŽÁDNÝ ČLOVĚK (SLOV.)
OTEC (KNIŽNĚ)
OPLATKA POD ZMRZLINOU
ODRŮDA BRAMBOR
SEMETRIKA
AFGHÁN. PRŮSMYK V POHOŘÍ HINDÚKUŠ
DRŽITEL INVESTIČNÍCH KUPÓNŮ
TAJENKA 3.DÍL
SOLMIZAČNÍ SLABIKA
BEZOSTNÁ RYBA
SUŠENKA
BYTOST
ZNAVIT
CITOSL. PTÁČÍHO ZPĚVU
DUŠNOST
TU MÁŠ
CIZÍ VÝRAZ PRO H2O
VÁNEK
SNĚMOVNA LIDU
JEN /NÁŘEČ. /
Křížovkářský
ráj
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
ASI
NĚM. ČLEN URČITÝ
HÝKAVÝ SUDOKOPYTNÍK
DIVADELNÍ VOLÁNÍ
POHŘEBNÍ HOSTINA
KŘESŤANSKO DEMOKRATICKÁ UNIE
HNĚDÝ MEDVĚD (ZAST)
ZKRATKA TELEVIZNÍHO ZPRAVODAJSTVÍ
SATANI
KVALITNÍ KÁVA
STAV ZMĚNĚNÉHO STAVU VĚDOMÍ
KAPROVITÁ RYBA