Křížovkářský ráj

Vadí Vám reklamy? Staňte se členem křížovkářského klubu.

křížovka 07122018

Se ženou jsme se smáli, že jsme oba takové soutěživé typy. …Tajenka.

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Vodorovné legendy

A NEMOC ŠVESTEK, VÝROBKY Z MLÉKA, ZÁŘE
B SKLOVITÁ POLEVA, NĚM. FIRMA /ELEKTROTECHNIKA/, SAMICE BERANA, KORÁLOVÝ OSTROV
C TAJENKA 1.DÍL, ZUB (ODBORNĚ), PLATIDLO ANT.ŘECKA
D SPLACHOVACÍ ZÁCHOD, PLODINY (TEXTILNÍ), BONDOVO KŘESTNÍ JMÉNO, TOHO ČASU ZKR.
E VELMI RYCHLE /HUD./, JMÉNO PROZAIKA PAVLA, ZKR. VĚDA A TECHNIKA MLÁDEŽE, ZK. KREVNÍHO TLAKU, OPAK 'HYJO'
F JAK (KNIŽNĚ), ZKR. JISTÉHO DRUHU VZDĚLÁNÍ, DOSTOJEVSKÉHO ROMÁN, BABYLÓNSKÁ BOHYNĚ
G VODNÍ KVĚTINY, REZERVACE (ZKR.), TAJENKA 2.DÍL
H USPOŘÁDAT, MUŽSKÉ JMÉNO (16.11.), ČÁST TENISOVÉHO UTKÁNÍ
I POSTÝLKA PRO MIMINKA, ZDÁNLIVĚ , LIHOVINA Z RÝŽE

Svislé legendy

1 NÁDOBA NA MÍCHÁNÍ NÁPOJŮ, HOCH
2 DOMÁCKY AMÁLIE, ŠPANĚL.SÍDLO
3 ZN. MLÉČ. VÝROBKŮ, KONZERVAČNÍ LÁTKA
4 AMERICKÁ ROCKOVÁ SKUPINA, OBYVATELÉ IRSKA
5 NÝBRŽ, INIC.NOSITELE NC LÉK.Z ROKU 1932, SBOR NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI /BÝVALÁ ZKR./
6 DO TOHO MÍSTA, VODNÍ PROUD, KÓD JAZYKA JAKUTŠTINY
7 PÁDLO, ČÁST HLAVY
8 ČLOVĚK VYSLANÝ S URČITÝM POSLÁNÍM, VZDÁLENOST SAZENIC MEZI SEBOU
9 POKOLENÍ, SRDEČNICE
10 ACH /ZAST./, VE VISU
11 KYANOVODÍK, A TAK DÁLE (ZKR.), SÁHNUTÍ
12 ANGL.ANO, ŘÍMSKY 2001, ARO- NEM. ODD. /SLANG./
13 HEBKÁ TKANINA, ŽENSKÉ JMÉNO (11.7.)
14 VTISKNUTÍ, PODNIK V KLATOVECH
15 NABITÁ ČÁSTICE ATOMU, SKVĚLE /HOVOR./
16 SLOVENSKY TISK, KUFR
Nevyhovuje? Vyberte si jiné luštění: Klasická křížovka (625)