Křížovkářský ráj

Vadí Vám reklamy? Staňte se členem křížovkářského klubu.

křížovka 15032019

Dva opilí jedou autem: – Na další křižovatce zahni doprava, pak rovně a doleva. – …Tajenka.

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Vodorovné legendy

A KRAJSKÝ ÚŘAD /ZKR./, BOD VE KTERÉM SE STÝKAJÍ TŘI STĚNY TĚLESA, ŠEST PLUS DVA, TAVENINA, POMŮCKA NA SPÍNÁNÍ
B OSOBNÍ ZÁJMENO, PLOŠNÉ MÍRY, RVAČKA /NÁŘEČNĚ/, ŠPATNÝ, BRITSKÝ ZPĚVÁK ??? JOHN
C TAJENKA 1.DÍL, VÁHY U VOZU /NÁŘ./, ZAKLENÍ
D SVĚTADÍL, POKRÝVKA HLAVY, PRUŽNÉ VĚTVIČKY, LATINSKÁ SPOJKA A
E MLÁDĚ RYSA, EVROPANKA, UMÝVADLO, NÁZEV ZNAČKY DRASLÍKU
F DVOJZPĚV, SPISOVATEL, NÁSTUPCE OF, STROJ NA ODSTRAŇOVÁNÍ BAHNA
G TAJENKA 2.DÍL, NÁPIS NA KŘÍŽI
H RUSKÉ MUŽSKÉ JMÉNO (25.6.), LETMÉ DOTYKY MÍČE, ŽERT, ZVÝŠENÝ TÓN
I ZÁMĚR, KDEPAK, ÚBYTEK, USEŇ Z HOVĚZINY

Svislé legendy

1 BIČ /NÁŘ./, ŘÍMSKY 507
2 NÁSILNÁ ODVLEČENÍ, JIŽ, DYKOVY INICIÁLY
3 RABÍN /HOVOR./, USEDNUTÍ, EINSTEINOVY INICIÁLY
4 MLÁDĚ ORLA, RUSKY TYTO, TU MÁŠ
5 NÁŠ DIRIGENT, CHRÁST, ZKR.TENISOVÉHO KLUBU
6 VHODNÁ K ORÁNÍ, ANGL.VEN, DOMÁCKY EDUARD
7 VÝROBEK PLETENÝ, BIDLA
8 NÁŠ GRAFIK, OŘEZEJ
9 TAK ZVANÁ /ZKR./, SMĚS KOŘENÍ, ANGLICKÉ OZNAČENÍ NOREM
10 POBÍDKA, OVOCE, ZN.OLOVA
11 VÍTĚZSTVÍ, OTVORY
12 SESUNUTÍ, SPOJIT ŠITÍM
13 MZDA, ŽATVA
14 ŠKRABÁKY NA ČIŠTĚNÍ PLUHŮ, DOSTAVENÍČKO
15 NOTORIK (LIDOVĚ), MENŠÍ VYBRANÁ RESTAURACE
16 BOLIVIJSKÁ FLÉTNA, RISKOVÁNÍ
Nevyhovuje? Vyberte si jiné luštění: Klasická křížovka (587)