Křížovkářský ráj

Vadí Vám reklamy? Staňte se členem křížovkářského klubu.

křížovka 24062019

Jeptiška je snad jediná ženská, …tajenka.

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Vodorovné legendy

A DOMÁCKY LEOŠ, PRIX, NÁŠ PÍSNIČKÁŘ , ARISTOFANOVA KOMEDIE
B KLÁVESA NA POČÍTAČI, PRORAŽENÍ NEPŘÁTELSKÉHO POSTAVENÍ, VELEBENÍ, SLOVENSKY "100 M2", CITOSLOVCE ÚDERU
C TAJENKA 1.DÍL, UMÍNĚNÝ ZÁPOR
D UZAVŘENÁ SPOLEČNOST, ÚLISNÝ ČLOVĚK, PST, OPICE
E VYMÍLÁNÍ, KDO LÁTÁ, ŘÍMSKY 4, JMÉNO ROLINSOVÉ
F OPATŘENA OBUVÍ, ŽENSKÉ JMÉNO, META, ČÁST
G TAJENKA 2.DÍL, ŘÍMSKY 7
H BASKICKA TERORIST.SEPARATISTICKÁ ORGANIZACE, CHRCHEL, MRAVOKÁRCE, PATŘÍCÍ EVĚ
I ČÁST KRKU, TYP VOZU ŠKODA, POTÉ, VÉST KÁZÁNÍ

Svislé legendy

1 UČEBNÍ HODINA, PCHÁČ
2 POČÍTAČOVÁ KLÁVESA, TLUČENÝ
3 NĚMECKÁ ŘEKA V BÝVALÉ NDR, ÚŽLABINA (ZAST.)
4 CITOSLOVCE CVRKÁNÍ, KROKY PŘI ŠITÍ
5 POBÍDKA, DOMÁCKY LEONA, NEDOBŘE
6 EVROPAN, OBYDLÍ VČEL (MN.Č.), CVIK
7 DOMÁCKY AMÁLIE, PŘIŠEL JSEM /LATINSKY/
8 PROLÉVAT SLZY, UKAZOVACÍ ZÁJMENO
9 HRDINSKÁ BÁSEŇ, BOLIVIJSKÁ FLÉTNA
10 DÍVKA (KNIŽNĚ), VRAPIT
11 PATŘÍCÍ KRÁLŮM ZVÍŘAT, TURECKÁ DÉLKOVÁ MÍRA, EKOLOGICKÝ HOV.
12 MOŘIDLO /ZASTAR./, SVOJI, OBRÁNCE V MÍČOVÝCH HRÁCH
13 ZPRÁCHNIVĚLÉ DŘEVO, NE PRAVÁ
14 MOHAMEDOVA MATKA, HRA OTÁZEK A ODPOVĚDÍ
15 CITOSLOVCE CINKNUTÍ, ZŘÍCENINA
16 ŠVÉD.OBCHOD S NÁBYTKEM, IRÁNEC
Nevyhovuje? Vyberte si jiné luštění: Klasická křížovka (706)