Křížovkářský ráj

Vadí Vám reklamy? Staňte se členem křížovkářského klubu.

křížovka 09112019

Policista se ptá manželky zmizelého muže: „Má váš manžel na obličeji nějaké zvláštní znamení?” „…Tajenka!”

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Vodorovné legendy

A BUBEN MYKACÍHO STROJE, SONDA, VODNÍ PROUD, BUDOVA K BOHOSLUŽEBNÝM ÚČELŮM
B OZDOBA, PŘÍTOK OSLAVY, 40,5 ARU, ZNAČKA YARDU, RUDNÉ DOLY (ZKR.)
C TAJENKA 1.DÍL, ŘÍMSKY 49
D PRESLEYHO JMÉNO, PODNIK V PARDUBICÍCH, SNĚŽNÝ MUŽ, DOMÁCKY TEODOR
E ČLUN, OHON, NAŘÍKAT, NABITÁ ČÁSTICE ATOMU
F PŘEDSTAVENÍ KLÁŠTERŮ, ALE, KALUŽ, ADAMOVA ŽENA
G TREFENÍ SE DO CÍLE, PÁDOVÁ OTÁZKA 3.PÁDU, TAJENKA 2.DÍL
H ODVÁŽLIVEC, VELKÁ ŽÁBA, POTÉ
I INDIÁNSKÝ BŮH, DRUH OZDOBNÉHO KAMENE, SPOJKA PODŘADÍCÍ

Svislé legendy

1 DOMÁCKY ANTONÍN, DVOULETÉ OBILÍ SETÉ NA PODZIM
2 KIPLINGŮV VLK, TYČ K PÁČENÍ
3 OBYČEJ, JASNĚ (HOVOR.)
4 PLANETKA, ZNAČKA AMERICKÝCH POČÍTAČŮ
5 ŘECKÉ ŽELEZNICE, ANGL.LYŽE, VOZKŮV POVEL
6 SPZ RAKOVNÍKA, DRŽENÍ ZVÍŘAT, ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD (ZKR.)
7 ROD BROUKŮ, SPORTOVNÍ ODVĚTVÍ
8 JEDOVÁ KAŠE, BŮŽEK LÁSKY
9 ČAJOVÁ RŮŽE, AUTOR LOUTEK S+H
10 ROZTAVENÉ HMOTY, SBÍRKA FOTOGRAFIÍ USPOŘÁDANÁ KNIŽNĚ
11 ŽLUTOHNĚDÉ BARVIVO, ZPRÁVA, BOLTEC
12 HLAS VRÁNY, POHÁDKOVÁ BYTOST, VĚNOVANÝ PŘEDMĚT
13 ULOVIT, PANÍ
14 ČERVENATI, STARŠÍ MUŽSKÉ JMÉNO
15 ČÁST OPERY, OMOTATI
16 MALÁTNOST, TÍM SPÍŠE
Nevyhovuje? Vyberte si jiné luštění: Klasická křížovka (703)