Crossword Kingdom

Do you mind ads? Become a Membership in the crossword club.

osmisměrka 26032020

Pepíček přijde domů a povídá: Tati, mám 4 jedničky a 1 pětku! A tatínek povídá: No výborně synu, to ses zlepšil… Tatínek otevře žákovskou a tam: …tajenka má 20 písmen, 5

JREBŽDEÝODL
ÝÝTILORDNED
ENNUÁHPŽTCD
VOŽERATAEOE
ÉIHĚDDVKZTC
TPTKVOŽIKOA
NJYASŇMEALE
EEEISEOPKDR
HEPNTULUARK
EOPRŮZKUMYE
TÁYCSTYAÝAR
AKUSATIV DENDROLIT DLUŽIT DOHAD DOZIMETRY DRŽET DŽBER KAŽDÝ KRAUL KUKLA MAKAK NEHET ŇOUMA ODPADKY OPISOVATEL OŽERA PIONÝR POESIE PRŮZKUMY REKREACE SRPEN VĚŽNÝ ŽMOLKY

TIP: Did you know that holding down the CTRL key and turning the wheel of the mouse you can zoom the view for better solving?

Delete content Print out How to solve Report an error Check solution
Unsufficient? Choose a different crossword: Word search (297)