Křížovkářský ráj

Vadí Vám reklamy? Staňte se členem křížovkářského klubu.

KLUB KŘÍŽOVKA 12012018

Vrátil jsem se z duchovní cesty, 15 let jsem jenom meditoval. Co jsi o sobě zjistil? …Tajenka.

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I
A HERNA, H2O, FEUDÁLNÍ VENKOVSKÁ PRÁCE NEVOLNÍKŮ
B ETYLKARBONÁT, DRAVEC, GUSTO
C TAJENKA 1.DÍL, TRIČKO S DLOUHÝM RUKÁVEM
D JEN /NÁŘEČ./, STOČENI, OTÁZKA 2.PÁDU, RYBÁŘSKÁ SÍŤ
E LAŠKOVÁNÍ, INSTITUCE K SHROMAŽĎOVÁNÍ PÍS.PAMÁTEK, BĚDOVAT, ZKRATKA NAŠÍ BÝVALÉ MĚNY
F NÍZKO, KLAMNÝ; NEPRAVDIVÝ, PAPOUŠEK ŠEDÝ, BLÁTO /KN.BÁSN./
G MUŽ, KTERÝ ZPLODIL POTOMKY, TAJENKA 2.DÍL
H JEDNOTLIVOST, VELKÁ 100 M2, BESÍDKA
I OHAREK, KDO DĚLÁ MASÁŽ, MĚNIČE VE HŘE PRŠÍ
1 VRCHNÍ ČÁST PŘESLICE, BLBOUN NEJAPNÝ
2 BOJIŠTĚ GLADIÁTORŮ , BALÍK Z KLESTÍ
3 NA TOTO MÍSTO, BŘIDLICE /NÁŘ./
4 ROVNĚŽ (Z LAT.), BREPTA (ZHRUB.)
5 PŘEDLOŽKA, VNĚJŠÍ ČÁST LITOSFÉRY, FR.ŘEKA
6 OSOBNÍ ZÁJMENO, RYBÁŘSKÉ ZAŘÍZENÍ, MĚKKÁ SVRŠKOVÁ USEŇ
7 BEZVĚTŘÍ /NÁŘ./, SLOV.JINAM
8 PRACOVATI S PLUHEM, DŮVĚRA V BOHA
9 DECILITR, ČÁST ZISKU
10 DOMÁCKY ALEXEJ, NEPRAVDIVÉ
11 TYP POČÍTAČOVÉ PAMĚTI, SMYČKY, HADR
12 PRIMÁTI, SKOBA, UDIVENÝ, PŘEKVAPENÝ
13 BEČENÍ OVCÍ A TELAT, DRAVÍ PTÁCI
14 OTISTĚNÁ KOPIE, NÁŠ FOTOGRAF
15 ČASOPIS PRO ŽENY, ČENICH
16 BOJ, ČÁSTI POVRCHU TĚLESA