Křížovkářský ráj

Vadí Vám reklamy? Staňte se členem křížovkářského klubu.

KLUB KŘÍŽOVKA 21062019

„Podívej, Pepo, na ty, co bydlí nad námi. On ji líbá při setkání i při odchodu. Proč bys to nemohl dělat i ty?“

  • „Dej pokoj, …tajenka!”

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I
A ROZRUCH, SENZORY, PSI /HOVOR./
B MILÍ, AUTOR ROMANET, BĚŽET
C TAJENKA 1.DÍL, BÍDA
D ZÁBAL, SAVEC, HRDINA ROUSSEOVA POJEDNÁNÍ O VÝCHOVĚ, SPZ ROTTENBURG (NĚMECKO)
E VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ, HNED, ŘÍMSKY 66, NEJDŮLEŽ. PŘÍJEM STÁT. ROZPOČTU
F ŘECKÝ BŮH VÁLKY, TENKÁ TYČKA, CHEMICKÝ PRVEK ZNAČKY NB, DOMÁCKY OLGA
G VŘÍSKOT, TAJENKA 2.DÍL
H CITOSLOVCE ÚDIVU, ČERPACÍ STANICE /I V ČR/, NĚM.JEDNA, DVOJZPĚVY
I VÉZT SE, NÁMĚT, STUDIJNÍ POBYT, MYS ANTARKTIDY
1 NÁBOR BRANCŮ, CITOSL.VYCHLOUBÁNÍ
2 PŘÍJEM, VÍŘENÍ
3 ČÁST MUŽSTVA VE SPORTU, MEČET
4 OCHRANNÝ POBYT, ULULAT
5 ŘEŠETO, TURECKÁ OBJEMOVÁ MÍRA, NÁZEV PÍSMENE G
6 ČAJOVÝ PRACH, LOVECKÝ PES, INFARKT MYOKARDU (ZKR.)
7 ČÁST INDONÉSIE, ZVÍŘECÍ NOHA
8 OPAK NEDBALE, NĚKDE (KNIŽNĚ)
9 DOMÁCKY LENKA, PROVÁDĚT ZDANĚNÍ
10 SVĚTADÍL, VYROBENÁ ZE LNU
11 MONGOLSKÝ KOČOVNÍK, ŘÍMSKY 1011, SPOJKA SROVNÁVACÍ
12 A TAK /ŘID./, JMÉNO PĚVCE ŽÍDKA, DOMÁCKY EDUARD
13 POLICISTÉ (EXPRESIVNĚ), CITOSL. BZUČENÍ
14 SOUZVUK VÍCE TÓNŮ, TAMTEN
15 POTÉ, PLANOUTI
16 JIHOEVROPAN, KVĚTOVANÁ VLNĚNÁ LÁTKA