Křížovkářský ráj

Vadí Vám reklamy? Staňte se členem křížovkářského klubu.

KLUB KŘÍŽOVKA 27092019

Kamarádka se mě snažila přesvědčit, že cibule je jediná plodina, která člověka dovede rozplakat. Tak jsem jí hodila …tajenka.

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I
A NEBOJÁCNOST, BRAZIL.TANEC, NÁZEV STARŠÍHO ČESKÉHO TV PŘIJÍMAČE
B OPOTŘEBOVANÝ MLÝNSKÝ KÁMEN /NÁŘ./, OPAK ZOUT, ĎÁBEL
C TAJENKA 1.DÍL, NEOBUTI
D ANGLICKÉ OZNAČENÍ NOREM, ANGLICKY TOUŽIT, BĚŽET /DROBNÝMI KRŮČKY/, ZAVZDYCHÁNÍ
E RADIOTELEFON /ZKR./, UMLÁCENÁ, SUBITO, CITOSLOVCE LUPNUTÍ
F ZK. KREVNÍHO TLAKU, MUŽSKÉ JMÉNO (16.8.), CITOSLOVCE RÁNY, NAJEDNOU
G BABYLÓNSKÁ BOHYNĚ, CITOSLOVCE PŘEKVAPENÍ, TAJENKA 2.DÍL
H ČÁST STROJE, HALAS, DROBNÁ RYBA
I NEJVYŠŠÍ STAROŘÍMSKÝ ÚŘEDNÍK, MASTNÉ TEKUTINY, DUŠNOST
1 BÝVALÝ MOBILNÍ OPERÁTOR, DROP (ZAST.)
2 NADÝMAT, VÁNOČNÍ RYBA
3 PODLOUHLÉ PEČIVO (MN.Č.), VYŠINUTÉ
4 CIZOKRAJNÁ SUBTROP. ROSTLINA, VYMÝŠLET SI
5 HYGIENICKO EPIDEMIOLOGICKÁ STANICE, INICIÁLY CHAČATURJANA, EKOLOGICKÝ HOV.
6 SLOVEN.PŘIROVNÁNÍ, ČÁST ÚST, ODMAŠŤOVACÍ PŘÍPRAVEK
7 ČÁST STRAKONIC, SLABOST
8 ZMENŠITI OBJEM, ANGL.BAZÉN
9 ČESKÝ HUD.SKLADATEL, CITOSL.ÚDIVU
10 VUŘT, STŘED KOLA
11 PLANETKA ČÍSLO 111, ŘÍMSKÁ MINCE, DÁ SE
12 VĚTŠÍ LIST PAPÍRU, CIZÍ VÝROBCE AUDIOKAZET, OSLÍ CITOSLOVCE
13 AMERICKÁ PALMA, DO PŘEDEM URČENÉ LHŮTY
14 ČÁSTEČNĚ, ZKOUŠKA VĚDOMOSTÍ
15 PLEMENO, PONĚTÍ
16 CITOSLOVCE ZÁRMUTKU, OKO NA CHYTÁNÍ ZVĚŘE