Křížovkářský ráj

Vadí Vám reklamy? Staňte se členem křížovkářského klubu.

KLUB KŘÍŽOVKA 11102019

O přestávce divadelního představení postávají v bufetu manželé. Přistoupí k nim zástupce místního dobročinného spolku: „Pane, dopřál byste mi to potěšení promluvit s Vaší paní?“ „Proč ne.“ Odtuší manžel. „…Tajenka.“

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I
A ZÁVĚS DIVADELNÍ, ODMĚŘENOST, MRKÁNÍ
B DŮM /ZDROB./, CITOSL.ZVUKU PŘI NÁRAZU, DOMÁCKY EDUARD, VĚDNÍ OBOR
C TAJENKA 1.DÍL, NA TOTO MÍSTO, ODCHOVÁNÍ
D MLÁDĚ ORLA, NĚMECKY 'NEMOCNÝ', STÁVAT SE KYSELÝM, OSOBNÍ ZÁJMENO
E CVOK (SLENGOVĚ), STÁT S 22 REPUBLIKAMI, ZKR.NACISTICKÉ TAJNÉ POLICIE, ČASOVÝ ÚSEK, ANGLICKÉ OZNAČENÍ NOREM
F KOŘENÍ, Z TOHOTO MÍSTA, POPĚVEK, SMETÁK, BA I
G NEJVZÁCNĚJŠÍ KREVNÍ SKUPINA, TAJENKA 2.DÍL
H CHEMICKÁ PŘÍPONA 1., VÝVOJOVÝ STUPEŇ, FOTOGRAFIE (HOVOROVĚ), PERSIE
I ZKRATKA BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE, DÍT SE, MUSLIMOVÉ, OMASTKY
1 ODKOPNUTÍ (MN. Č.), TISKOVÁ AGENTURA BRAZILIE
2 ZRADA, EXISTOVAT
3 ZMÝLENÁ, ČÁST ZUBU
4 OPAK VÝŠE, OPOJITI
5 ČIN, JEDNÁNÍ, JEDNOTKA CHŮZE, ZKR.ATLETICKÉHO KLUBU
6 ORGANIZACE ZAHRANIČNÍHO OBCHODU (ZKR.), ČERVENÁ, DĚTSKÝ POZDRAV
7 FR.ROMANOPISEC (ALEXANDR), BÝVALÁ JEDNOTKA AKTIVITY
8 PÁCHNOUCÍ ŠELMA, EVROPSKÁ FEDERACE KOPANÉ
9 TESKNÁ TOUHA, NENÁVIST
10 TYP MEZINÁR.OZNAČENÍ NÁKLADNÍCH VAGONŮ, NEČAS
11 ODDĚLENÍ PRÁCE A MEZD, VÝTAŽEK Z LÉČIVÝCH BYLIN, ZKR.NAŠÍ BANKY
12 CITOSL. ROZPAKŮ, PLOD ROSTLIN, OZNAČENÍ LETADEL IRÁKU
13 PŘÍSTROJ POUŽÍVANÝ V RADIOASTRONOMII, OBROUBIT ŠITÍM
14 KUCHAŘKA (HANLIVĚ), STÁT JIŽNÍ AMERIKY
15 DŘEVĚNÁ NÁDOBA, FRŤAN (OBECNĚ)
16 ROZTAVENÉ HMOTY, KALHOTY Z PEVNÉ LÁTKY