Křížovkářský ráj

Vadí Vám reklamy? Staňte se členem křížovkářského klubu.

KLUB KŘÍŽOVKA 02122019

„Celý svůj život jsem si myslel, že vzduch je zadarmo… …dokud …tajenka.“

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I
A BIBLICKÉ MĚSTO, ANGL.BRAMBOR, ČÁST STŘECHY
B VYNÁLEZCE ŽÁROVKY, STÉCT PO KAPKÁCH, SPZ SOKOLOVA, OSOBNÍ ZÁJMENO
C TAJENKA 1.DÍL, FILMOVÝ MIMOZEMŠŤAN
D TMAVŠÍ KŮŇ (ŘÍDCE), NABITÁ ČÁSTICE ATOMU, ČÁST KOLA AUTOMOBILŮ, NÁŠ SPISOVATEL
E ZNAČKA AUTOBATERIÍ, TISÍCINA KILOGRAMU, BIOGRAFY, ŘADOVÁ ČÍSLOVKA
F DÁREK, TVÁŘE, LIBUŠE DOMÁCKY, HLAS KOZY
G TAJENKA 3.DÍL, ROZTÁT /ŘÍD./, SLOVEN.OTÁZKA U SÁZKY
H ELEKTRONKA S OSMI ELEKTRODAMI, ZBROJNOŠI, ODLIŠOVAT
I NĚMECKÁ.HEREČKA (1910-), SOUBOR MAP, DUŠNOST
1 JAPONSKÁ TANEČNICE, ODVĚTVÍ
2 ODVETNÝ ÚDER V ŠERMU, PTAČÍ PERA
3 SLOVENSKY MÍR, OZNÁMITI
4 NA OSMÉM MÍSTĚ, BOHATSTVÍ (EXPR.)
5 RADA OBRANY STÁTU (ZKR.), HASNICE, ŠLECHTICKÝ PŘÍDOMEK
6 SPOJKA, OBYDLÍ ESKYMÁCKÉ, DESETINA HEKTARU
7 POTOPENÍ, EVROPANKA (SLOV)
8 ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK, SETINA EURA
9 ŠETRNOST, KDO MEKÁ
10 A PODOBNĚ /ZKR./, ČÁST LÁTKY, ZAKRÝVAJÍCÍ KAPSU
11 POHÁDKOVÁ BYTOST, ŘÍMSKÁ "TROJKA", DRUH JEHLIČNATÉ DŘEVINY
12 OSVĚDČ. O TECHN. PRŮKAZU, SBOR NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI /BÝVALÁ ZKR./, DOMÁCKY ALENA
13 LISTNATÝ STROM, MYTOLOGICKÝ KRASAVEC
14 OBROVSKÁ VĚC, ŠŤÁVA Z OVOCE
15 STAROŘÍMSKÝ (LATINSKÝ) POZDRAV, NĚMECKÉ ŽENSKÉ JMÉNO, KŘIK VRABCŮ
16 TAJENKA 2.DÍL, JMÉNO PROZAIKA PAVLA