Křížovkářský ráj

Vadí Vám reklamy? Staňte se členem křížovkářského klubu.

KLUB KŘÍŽOVKA 15012020

Manželé se chystají na zimní dovolenou: „Kanárka dáme k sestře, kocoura k sousedům, děti pojedou k babičce, psa umístíme v útulku…“ Manžel navrhne: „…a nezůstaneme raději doma, …tajenka?"

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I
A ZNAČKA RUSKÝCH LETADEL, ODVOLÁNÍ, ŠPICE, POSVĚCENÉ VYVÝŠENÉ MÍSTO K PŘINÁŠENÍ OBĚTNÍ BOHŮM
B OSOBNÍ ZÁJMENO, OBRUBY, RUSOVLASÍ, SLEPIČÍ SLABIKA, SOUČÁSTI HRNCE
C TAJENKA 1.DÍL, POHODNÝ
D TÝKAJ. SE ROSY /ZDROB./, OPAK SILNÉ, MLÁDĚ KRÁVY, RUSKY TYTO
E BEZBARVÁ TĚKAVÁ KAPALINA Z LIHU, NÁMOŘNÍ LUPIČ, PROCLÍVAT, NA KTERÉM MÍSTĚ
F VSAKOVÁNÍ VODY DO HORNIN, HORIZONT, SNĚŽNÝ MUŽ, KONĚ (BÁSN.)
G LIBUŠE DOMÁCKY, TAJENKA 2.DÍL
H KŘIDÉLKO U LETADLA, MYS ANTARKTIDY, ŘEKA PROTÉKAJÍCÍ PAŘÍŽÍ
I STŘETNUTÍ, KRMĚ, AMERICKÉ AEROLINKY
1 VLHKÉ, PŘÍVĚS
2 OBYVATEL INDIE, ZKR. ODĚVNÍ TVORBY, OBILNÍ SKLADIŠTĚ
3 HOMOSEXUÁL, ZVRATNÉ ZÁJMENO, BIBLICKÁ POSTAVA
4 ALŽÍR.MĚSTO, IND.KOŘENÍ
5 TYP PLASTIKOVÝCH LAHVÍ, ROZTEČ VYSETÝCH ROSTLIN, ODBOROVÝ SVAZ
6 AUSTRALSKÝ NELÉTAVÝ PTÁK, OBEC U CHEBU, ZÁPOR
7 ZN. LAKU NA VLASY, PŘELUD
8 NEJEMNÁ, TÝKAJ SE OHNĚ
9 ČERVENÁ, SMĚR
10 PCHÁČ, BRATR METODĚJE
11 TNOUT, CIZÍ ŽENSKÉ JMÉNO, OVŠEM
12 SMYČKY, VZTEKLÝ, SVĚTOVÝ POHÁR
13 ČÁST HORNÍ KONČETINY, ŠVÉD.OBCHOD S NÁBYTKEM
14 ČESKÝ HOKEJISTA V NHL, OLDA
15 NAŘÍKAT (ŘÍDČ.), DŘENÍ
16 NIŽŠÍ ROSTLINY, DRUH SÝRA