Křížovkářský
ráj

I. Dodavatel

Dodavatel a zároveň nakladatel Krížovkársky-raj, s.r.o., Tallerova 2/4, mestská časť Staré Mesto, Bratislava 811 02, IČO: 51 167 701, IČ DPH: SK2120615431

II. Odběratel

Odběratelem (zákazníkem) může být libovolná fyzická či právnická osoba se sídlem v EU.

III. Poskytované služby

Dodavatel dodává předplatné časopisů dle objednávky odběratele.

IV. Objednávka a uzavření smlouvy

Odběratel může objednávku učinit prostřednictvím online formuláře nebo elektronickou poštou.

V. Ceny

Veškeré ceny jsou konečné.

VI. Platební podmínky

  1. Platební bránou GoPay

VII. Dodací podmínky

Po zaplacení částky je možné si časopis stáhnout přímo z webu.

VIII. Dodací lhůty

Jsou okamžité po obdržení platby.

IX. Odstoupení od smlouvy

Odběratel může od smlouvy odstoupit pouze se souhlasem dodavatele.

X. Záruční podmínky

Prodejce poskytuje na záruku na dodávku předplaceného časopisu.

XI. Reklamace

Reklamaci je možné uplatnit pouze v případě, kdy při respektování podmínek dodavatel nezabezpečí stáhnutí předplacených titulů. Odběratel je povinen dodavateli poskytnout součinnost nezbytnou pro vyřešení reklamace.

XII. Ochrana osobních údajů

Dodavatel nakládá s osobními údaji v souladu s platnými zákony ČR, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. V interní databázi uchovává základní identifikační údaje (jméno osoby, IČ, DIČ, poštovní a emailové adresy), které využívá v rámci administrativní agendy spojené s vyřizováním objednávek a dále k dohledávání historických objednávek v případech, kdy odběratel po určité době požaduje kopii původně dodaných licenčních údajů. Dodavatel v databázi neuchovává žádné citlivé osobní údaje. Odběratel uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a uchováním svých osobních údajů v rozsahu definovaném těmito Obchodními podmínkami. Odběratel má právo vyžádat si podrobné informace o povaze a rozsahu uchovávaných osobních údajů, případně může požádat dodavatele o jejich odstranění z databáze (dodavatel takové žádosti bez zbytečného odkladu vyhoví).

XIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí od 19.3. 2018. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky podle potřeby měnit a upřesňovat – pro konkrétní objednávku však obchodní podmínky platí vždy v té podobě, v jaké byly zveřejněny na stránkách dodavatele v okamžiku odeslání objednávky.

Novinka

Nová čísla v prodeji !

Více informací

Slovník


Podle písmen

Vadí Vám reklamy? Staňte se členem křížovkářského klubu.

Forum

Rady, návody, diskuze... o křížovkách

Vstoupit

Křížovkářský klub

Bez reklam
5000 křížovek
1500 sudoku
10 nových každý den

150 Kč / rok

Objednat

Online hry

fifteen

Hrát
Počet návštěvníků: 40 921 171
538 dnes (9 online)
Počet registrovaných uživatelů: 21 175