Křížovkářský ráj

Vadí Vám reklamy? Staňte se členem křížovkářského klubu.

KLUB KŘÍŽOVKA 06082021

Citát: „Budu Vás hladit a líbat svými slovy i tehdy, když už ruka, která ho píše fyzicky, …tajenka.“

Křížovkářský
ráj
UCHYCENÍ SVALU
TAJENKA 1.DÍL
DISTANCE
INIC. AMER. HERCE REDFORDA
Křížovkářský
ráj
KMIT
PŘEDLOŽKA S 2.PÁDEM
RESTART POČÍTAČE
NALÉHÁNÍ
ŽENSKÉ JMÉNO (16.12.)
ODĚV CVIČENCŮ
STUDENÁ MÍSTNOST
NEJJEMNĚJŠÍ CUKR
DOKONALOST
KŮŇ (BASN)
NÁSTUPCE OF
OLYMPIJSKÉ HRY
DOMÁCKY EDUARD
BÝVALÁ POLICEJNÍ ZKRATKA
HLAVNÍ MĚSTO CHORVATSKA
DCERA SOUROZENCE
MARIHUANA (SLANG.)
KREKR
Křížovkářský
ráj
KONČETINA /ZASTAR. /
SLEZSKÁ ŘEKA
KRUTÝ ČLOVĚK
ANGLICKÉ OZNAČENÍ NOREM
ODPOLEDNE /ZKR. /
ZNAČKA DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ
CECEK
NÁZEV ZNAČKY DRASLÍKU
BANK. ODMĚNA ZA ULOŽENÉ PENÍZE
ROZHLASOVÁ ZKR. (DLOUHÉ VLNY)
ZVUK HRDLIČKY
STOLICE
TAJENKA 2.DÍL
ŽLUTOHNĚDÉ BARVIVO (SLOVENSKY)
KALIBR
POSILOVAČ ŘÍZENÍ
NÁZEV HLÁSKY L
A TO
SLOVEN. POLIBEK
SNĚŽNÝ MUŽ
Křížovkářský
ráj
PICASSOVO JMÉNO
ČÁSTI
PLAVAT
NA KTERÉM MÍSTĚ
CIGARETA (ZAST)
PODPLUKOVNÍK /ZKR. /
NÁZEV HLÁSKY R
HLEMÝŽĎ
SLOVENSKY "100 M2"
JEK
SPOJKA ODPOROVACÍ
PODPATEK /HANTEC/
TĚLOCVIČNÝ PRVEK
KOCOUR (NÁŘEČNĚ)
BOBIZAČNÍ SLABIKA
VNITŘNÍ ČÁST
ŘÍMSKY 101
POPULÁRNÍ ČESKÁ SKUPINA
BIOGRAF
VTIŠTĚNÁ STOPA
TRNOVNÍK