Křížovkářský ráj

Vadí Vám reklamy? Staňte se členem křížovkářského klubu.

KLUB KŘÍŽOVKA 24082021

„Karle, a proč tě vlastně opustila tvoje snoubenka?“ „Představil jsem ji svému bohatému strýčkovi z Ameriky. …Tajenka!“

Křížovkářský
ráj
CITOSLOVCE LUPNUTÍ
TAJENKA 1.DÍL
JMÉNO TENISTY NADALA
CITOSLOVCE ÚDIVU
Křížovkářský
ráj
NĚM. JEŠTĚ
ŘÍMSKY 499
ANGL. VTIP
SOUZVUKY TÓNŮ
LISTNATÝ STROM
HRDINKA POČÍTAČOVÝCH HER
ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM
STÁT V USA
ODHADEM
LATINSKÁ SPOJKA A
SPZ PFAFFENHOFEN (NĚMECKO)
POVZDECH
JIŽ
NÁDOBA NA ODPADKY
PÍSMENO Č
HLEDAČ TALENTŮ (VE SPORTU )
PEKELNÁ BYTOST
VELET
Křížovkářský
ráj
KTERÁ
STAROBYLÁ KNIHA RUKOPISŮ
NÁZEV HLÁSKY V
UKAZOVACÍ ZÁJMENO
RUSKÝ SOUHLAS
SÍŤ ČERPACÍCH STANIC
ČÁST SLONÍ HLAVY
ČAJ
PRACUJÍCÍ V TOVÁRNĚ
PŘÍBUZNÝ
DRUH PAPOUŠKA
OSOBNÍ ZÁJMENO
DŮSLEDEK
ANGL. NE
TAJENKA 2.DÍL
OSRDEČNÍK
DUŽNATÝ PLOD
TÁBOŘENÍ
ZNAČKA SIRUPŮ
CHEM. SLOUČENINY
CIZOKRAJNÁ SUBTROP. ROSTLINA
ZVRATNÉ ZÁJMENO
PÍSMENO ŘECKÉ ABECEDY
ČUMÁK
HLAS SRNČAT
TRUBKOVÝ DECH. NÁSTROJ
ZKRATKA RADY BEZPEČNOSTI
Křížovkářský
ráj
SLOVENSKÝ BUDITEL
SOLMIZAČNÍ SLABIKA
ŘEZACÍ NÁSTROJE
NÁZEV HLÁSKY R
POPĚVEK
ZN. TITANU
REPTÁNÍ (ŘÍDC.)
DONAŠEČ
NÁŘEK
KOPNUTÍ
ZVUK HODIN
ZNAČKA VYSAVAČŮ
SPZ DOMAŽLIC
ÚLOVEK
AVERZE
PLACENÁ JÍZDA NÁJEMNÉHO VOZU
AŽ SEM